top of page

Filosofie: links en downloads

 

(08) Jonge, E. de (2013). Levenskunst. Filosofie, 23 (1), 67-68.

        Voor het tijdschrift Filosofie schreef ik een recensie van het boek Leven is een kunst van Paul van Tongeren over deugdethiek.

 

 

 

(07) Jonge, E. de (2012). Vrijwillig. Filosofie, 22 (5), 58-60.

        Voor het tijdschrift Filosofie schreef ik een recensie van twee (populair) wetenschappelijke boeken over wilskracht met relevantie voor de

        praktische wijsbegeerte.

 

 

(06) Jonge, E. de (2012). Informatieve informatie. Filosofie, 22 (3), 60-61.

        Een korte bespreking van Gleicks boek over de informatiesamenleving. In de recensie staan vooral de wijsgerige implicaties van de

        informatietheorie centraal.

 

 

(05) Jonge, E. de (2012). Buitenaardse intelligentie. Filosofie, 22 (3), 59-60.

        Een korte bespreking van Verplaetse’s boek over de instinctieve moralen waar de menselijke soort in de loop van haar wordingsgeschiedenis

        mee behept is geraakt.

  

 

(04) Jonge, E. de (2012). Tijd van leven. Filosofie, 22 (3), 55-57.

        Het artikel is een essayistische recensie van twee recente Nederlandstalige publicaties over de tijd. Het betreft Stil de tijd: Pleidooi voor een

        langzame toekomst van Joke Hermsen en Ritme: Op zoek naar een terugkerende tijd van Marli Huijer. Leidraad voor de bespreking is de vraag

        naar een authentieke verhouding tot de eigen tijdelijkheid.

 

 

(03) Jonge, E. de (2012). Onderwijs voor het onderwijs. Filosofie, 22 (2), 40-41.

        Voor het tijdschrift Filosofie schreef ik een korte recensie van het boek Niet voor de winst van Martha Nussbaum. Nussbaum dringt op

        kantiaanse wijze door tot de kern van het onderwijs:  democratie berust op respect en betrokkenheid, en dat houdt in dat we andere mensen

        als mensen en niet als dingen bejegenen.

 

 

(02) Jonge. E. de (2011). Kritiek van de praktische vernuftigheid: Constructie en deconstructie in het filosofieonderwijs. Filosofie, 21 (6), 52-53.

        Het artikel is een uitgebreide en speelse recensie van: Hanno Deppner (2011). Kant für die Hand: Die “Kritik der reinen Vernunft” zum Basteln &

        Begreifen: Mit Anleitung und 12 Bogen Bausatz. München: Albrecht Knaus Verlag. Het boek is een toegankelijke inleiding in de kennisleer van

        Kant, inclusief bouwplaten waarmee een kubusvormig model van zijn systeem kan worden geconstrueerd.

 

 

(01) Jonge, E. de (Ed.) (2011). Ignoratius Hippocritus: Verzamelde columns 1: Onderwijsbegeerte. Deventer: Professionaliteit.nu.

        Ignoratius Hippocritus was bij leven niet alleen de geheimtip maar vooral ook het miskende genie van de vaderlandse filosofie. Het is dan ook

        een grote eer dat de nabestaanden mij hebben verzocht zijn geschriften uit te geven. Ofschoon het nog te vroeg is zijn volledige nalatenschap

        te overzien, zijn vooralsnog drie delen met verzamelde columns gepland. In deze bundel zijn overwegend de vroege geschriften verzameld. Het

        betreft in hoofdzaak columns en verwante stukken op het schurende snijvlak van onderwijs en wijsbegeerte. Een groot deel is eerder

        gepubliceerd in diverse veelal obscure periodieken onder de noemer Onderwijsbegeerte. De bundel bevat tevens enkele stukken uit de

        nalatenschap die niet eerder in druk zijn verschenen. Ofschoon het nog te vroeg is voor een definitieve duiding van zijn werk, kan de eerste      

        fase van zijn scheppende werkzaamheden worden aangeduid als de periode van de mediocre genialiteit.

 

bottom of page