top of page

Houtsnede door

EVEN VOORSTELLEN: Ed de Jonge

 

Passie. Mijn passie is het vertalen van inspirerende inzichten naar zinvolle toepassingen voor professionals. Daartoe beweeg ik mij graag op het snijvlak van theorie en praktijk, van principe en pragmatiek. Ik heb recentelijk een tweetal vernieuwende benaderingen van professionaliteit ontwikkeld: een ideaaltypisch model van professionaliteit dat haar zinvolle potentie als persoonsgebonden en praktijkverankerde expertise optimaal zichtbaar maakt, en een praktijktheoretische benadering van beelden van de professional als inspiratiebron voor professionaliseringsprocessen. Eerder heb ik een analysemodel ontwikkeld waarmee de morele structuur van beroepscodes kan worden verhelderd.

 

Kerntaken. Mijn kerntaken zijn onderzoek en ontwikkeling in dienst van professionalisering. Ik verricht theoriegeoriënteerd en praktijkgericht onderzoek naar professionaliteit en beroepsethiek, en ontwerp leertrajecten voor aanstaande en ervaren professionals. Hierover publiceer ik in boeken en tijdschriften. Tevens verzorg ik lezingen en workshops.

 

Site. Deze site biedt een overzicht van recente activiteiten en resultaten. Tevens is mijn CV beschikbaar en wordt de mogelijkheid geboden contact met mij op te nemen.

bottom of page